"Witamy na stronie Acfe - u nas znajdziesz ciekawe informacje związane z biznesem oraz ekonomią."

Acfe to grupa Ekspertów i Specjalistów którzy przedstawiają tu zbiór myśli autorów na temat stron

Niezwykle ważną rzeczą w dzisiejszych czasach jest ubezpieczenie.

Bez niego często ani rusz w przypadku, gdy wydarzy nam się nieszczęśliwe zdarzenie powodujące szkodę na osobie lub w majątku. Wiele ubezpieczeń ma charakter obowiązkowy, mianowicie każdy kierowca samochodu powinien posiadać polisę od odpowiedzialności cywilnej. Często jednak zdarza się, że osoby takie kupują dodatkowe ubezpieczenia, które pozwolą na rekompensatę adekwatną do poczynionych szkód. Koszt takiej polisy może nie jednego doprawić o ból głowy, jednakże warto pamiętać, że zmniejszają one w dużym stopniu wysokość naszej odpowiedzialności. Stosowne gwarancje ubezpieczeniowe są doskonałym zabezpieczeniem przed egzekucją z całego naszego majątku. Wiele osób nie wyobraża sobie sytuacji, w której mogłoby do tego dojść. Stąd koniecznością wydaje się zakup polisy dostosowanej do indywidualnych potrzeb ubezpieczającego (osobiście polecam http://www.adlerbrokers.com.pl/strona/ubezpieczenia-finansowe). Warto wspomnieć, że obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi są objęci pracownicy. Składki na nie są odprowadzane przez pracodawcę z dochodu brutto pracownika. W przypadku, gdy zleceniobiorcą bądź wykonawcą umowy o dzieło jest słuchacz uczelni wyższej do dwudziestego szóstego roku życia, pracodawca nie musi odprowadzać niezbędnych składek. Wszystko wskazuje jednak na to, że taki stan rzeczy niedługo się zmieni, ponieważ jest polem do licznych nadużyć. Wspomniane osoby podlegają obowiązkowi ubezpieczenia w przypadku, gdy źródłem ich praw i obowiązków o charakterze pracowniczym jest umowa o pracę. Nie bez znaczenia są również występujące często zbiegi tytułów do ubezpieczeń. Może mieć to miejsce w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w kilku zakładach. W takiej sytuacji podlega on obowiązkowi ubezpieczenia tylko w jednym zakładzie, ponieważ nie może dochodzić do sytuacji, w których ktoś jest obciążony podwójną składką. System ubezpieczeń społecznych w ostatnich latach przeżywa niemały kryzys, jednakże w obecnych czasach wskazuje się na jego niezbędność jako gwaranta dostępu do świadczeń.

Zdjęcia naszego reportera

finanse

ekonomia

pieniądz