"Witamy na stronie Acfe - u nas znajdziesz ciekawe informacje związane z biznesem oraz ekonomią."

Acfe to grupa Ekspertów i Specjalistów którzy przedstawiają tu zbiór myśli autorów na temat stron

Licytacja komornicza majątku należącego do dłużnika może odbyć się jedynie w granicach przewidzianych przez prawo.

Komornik sądowy jest bowiem publicznym funkcjonariuszem, który wykonuje swoje czynności na mocy orzeczenia organów sądowych. Kluczową sprawą jest tutaj to, że komornik może zacząć egzekucję jedynie na wniosek osoby wierzyciela - nie ma prawa rozpocząć czynności bez owego wniosku. Sama realizacja tytułu egzekucyjnego przez komornika sądowego następuje na mocy tzw. tytułu wykonawczego, który zostaje zaopatrzony w klauzulę wykonalności. 
Dopiero wówczas może zostać przeprowadzona egzekucja z majątku dłużnika.
Nie ma również przeszkód, aby wierzyciel wziął udział w licytacji majątku z którego będzie zaspokojone jego roszczenie. Aby było to możliwe - przyszły licytujący musi spełnić prawnie określone warunki licytacji komorniczej. Pierwszym i najważniejszym z nich jest wpłacenie na podany w ogłoszeniu o licytacji komorniczej rachunek bankowy kwoty wadium (wynosi ona 10% oszacowania wierzytelności). Czynności tej możemy dokonać na dwa podstawowe sposoby. Pierwszym z nich jest tradycyjny przelew środków z rachunku licytującego na wskazany przez komornika rachunek bankowy. Kolejny sposób to blokada środków (przez bank) stanowiących kwotę stanowiącą wspomniane wadium. Dopiero wówczas licytacja z naszym udziałem może się odbyć. Każdy komornik sądowy z Bydgoszczy, za pośrednictwem którego prowadzona jest licytacja w pierwszych jej krokach podaje cenę wywoławczą, kwotę postąpienia oraz termin i warunki odbioru wierzytelności po wygraniu licytacji. I na koniec - pamiętajmy, że wygrywa licytujący, który poda najwyższą cenę, która nie może być niższa niż 1% kwoty poprzednio licytującej osoby.
Więcej informacji o licytacjach komorniczych na stronie http://www.komornikskora.pl

Zdjęcia naszego reportera

pieniądz

przedsiębiorstwa

komornik

finanse